top of page

Wasaline tar täten inom brandskydd till sjöss

Med en ny innovativ släckbassäng för bränder i elbilar och en ny brandsläckare speciellt framtagen för att bekämpa bränder i litiumjonbatterier tar Wasaline täten inom brandskydd till sjöss.

– Säkerheten till sjöss är vår högsta prioritet. Genom att förse vårt fartyg Aurora Botnia med en EVFS-pool och AVD-släckare höjer vi återigen vår säkerhetsnivå, säger Birgitte Holmblad, säkerhetsansvarig på Wasaline.Wasaline är ett finsk-svenskt rederi med huvudkontor i Vasa. Rederiet trafikerar mellan Umeå i Sverige och Vasa i Finland med RoPax-fartyget Aurora Botnia, som rymmer 935 passagerare och har en fraktkapacitet på 1500 meter för last- och personbilar.

Det finskbyggda fartyget har nått långt gällande miljötänk och har både batterier och motorer som körs med olika slags bränslelösningar. Men rederiet har också mycket höga krav på sitt säkerhetsarbete.

– Det finns olika risker på ett fartyg, men brandrisken är en av de allvarligaste, säger Birgitte Holmblad.

Hon berättar att det i dag har dykt upp en helt ny brandrisk till sjöss, genom de nya laddbara batterierna, som fortfarande är ett delvis outforskat område.

– Förutom vår egen utrustning, som maskiner, batterier och andra laddbara produkter, har vi både fraktgods med exempelvis elbilar, och passagerarnas resväskor med Power banks och andra laddbara enheter.

Hon pekar också på mindre elfordon som exempelvis elcyklar och elsparkcyklar, som blir allt vanligare på bildäck.

– Vi tillåter inte laddning av elbilar, elcyklar och elsparkcyklar ombord. Vi fraktar inte heller skadade fordon.


För snart två år sedan började Birgitte Holmblad tillsammans med besättningen och kollegor titta på brandsäkerhetsutrustning för de nya riskerna. Bland annat har man tillsammans med andra passagerarrederier medverkat i ett utvecklingsprojekt av en ny innovativ släckbassäng för elbilbränder, en så kallad EVFS-pool. Wasaline har som första rederi beställt denna bassäng.

– Bassängen kyler ner bilens batteri vid en eventuell brand. Den är lätt att hantera och har visat sig vara effektiv vid gjorda tester.

Man tittade också på CGS AVD-släckare, som för närvarande är den mest effektiva metoden på marknaden för att förhindra litiumjonbatteribränder. AVD-medlet kyler ner och kapslar in det brinnande batteriet.

– Vi var med och testade AVD-släckaren ute på fältet där vi provade olika scenarier. Jag tyckte att den fungerade bra och det var då vi beslutade att köpa in släckarna.

I dag finns AVD-släckarna både på passagerardäck och bildäck. CGS AVD -släckaren är även ett miljövänligt alternativ, vilket är viktigt för oss.


Förutom EVFS-poolen, AVD-släckarna och brandfiltar har man också annan brandutrustning som krävs ombord. Varje vecka genomförs olika övningar med besättningen ombord där man övar olika scenarier för vad som kan hända.


Birgitte Holmblad tycker att Wasaline är i framkanten med sitt säkerhetstänk idag, och att investeringarna i de nya brandsäkerhetsprodukterna gör att rederiet är bättre utrustat.

– För oss är det viktigt att ligga i framkant i vårt säkerhetsarbete och genom att vi nu har ett antal olika metoder för att släcka bränder så har vi möjlighet att välja släckmetod utifrån situation.
För mer information:

Melker Lang, produktchef GPBM Nordic, 073-365 60 29, melker.lang@gpbmnordic.seFakta AVD brandsläckare för litiumjonbatteribränder:

CGS AVD brandsläckare finns i tre storlekar: 2 liter, 6 liter och 9 liter. AVD brandsläckare är lämplig att använda mot brand i litiumjonbatterier och fasta metaller, samt vid brandbegränsning.

En litiumjonbrand är mycket svårsläckt då traditionella släckmedel är mer eller mindre verkningslösa. Släckmedlet AVD har visat sig vara det mest effektiva medlet för att släcka bränder i litiumjonbatterier. Med hjälp av en vattenbaserad samling av små flagor av vermikulit bildas ett täckande skikt som kan liknas med ett keramiskt skal som kyler ner branden. Tekniken är ett stort framsteg som minskar ett växande problem i samhället.

AVD är idag det enda släckmedlet med oberoende tredjepartstester för släckning av litiumjonbatterier. CGS litiumbrandsläckare är testade och godkända enligt EN3-7, CE samt Wheelmark.


Läs mer om AVD: www.cgsfire.se/avd

Comentários


bottom of page