top of page
Omalgsbild_CO2.jpg
Koldioxidsläckare
Koldioxidsläckmedel

KOLDIOXID

Koldioxidsläckare innehåller komprimerad koldioxidgas, och ger en helt ren släckning, utan efterskador. Gasen tränger in och kommer åt även i trånga utrymmen.

Ren släckning utan efterskador

Koldioxidsläckare innehåller komprimerad koldioxidgas, och ger en helt ren släckning, utan efterskador. Gasen tränger in och kommer åt även i trånga utrymmen. Brandklassen är B, brandfarliga vätskor, men dess egenskaper gör att de även lämpar sig för släckning av brand i t.ex. elutrustning, serverrum, kök och laboratorier.  Kan användas vid brand i elektriska installationer upp till 1000V, med ett säkerhetsavstånd på minimum 1 meter.

Koldioxidsläckare verkstad

Att tänka på

Koldioxid förtränger syre. Försiktighet bör därför iakttas vid användning i små oventilerade rum på grund av risken for kvävning. Vid användning håller gasen en temperatur på ca -80 °C och kan orsaka köldskador vid direktkontakt.

kemi_laboratorium.jpg

Särskilda egenskaper

  • Rostfria material i ventil och handtag vilket ger hög 
    korrosionsbeständighet

  • Lans för säker släckning där avstånd kan hållas till branden

  • Ren släckning utan efterskador

Användningsområden:

Koldioxid släcker utan restprodukter och är därför särskilt lämplig i lokaler med kostbar mekanisk eller elektronisk utrustning. Lämpar sig även i offentliga miljöer där efterskador i form av pulver eller skum bör undvikas.

☑   Industri

☑   Livsmedelsindustri

☑   Kemisk industri

☑   Offentlig miljö

☑   Storkök

☑   Datacentra

☑   Laboratorier

☑   Sjukhus

☑   Färghandel

Produkter

CGS bransläckare säljs via återförsäljare och på vår webbshop www.gpbgnordic.se.

Koldioxidsläckare, 5 kg
CGS miljömärkning.png
TEMPERATUROMRÅDE
-30 °C till +60 °C
MÅTT DIA/HÖJD
145 x 700 mm
VIKT
14,8 kg
ARBETSTRYCK
220 Bar
TÖMNINGSTID
21 sek
EFFEKTKLASS
89B
STORLEK
5 kg
MODELL
K5TGX
607043.jpg

SKYLT, KOLDIOXID

bottom of page