top of page
Brandskydd Restaurang_.jpg

Brandskydd
RESTAURANG & STORKÖK

Vi hjälper dig

Behöver du hjälp att välja produkter till din restaurang, eller hitta din närmsta installatör?

 

Fyll i formuläret eller kontakta oss direkt på info@gpbmnordic.se

Kontakta oss

Tack för ditt meddelande!

Vem har ansvar för brandskyddet i restaurang?

Enligt MSB är kök det vanligaste startutrymmet för brand. Ansvaret för brandskyddet på en restaurang ligger på fastighetsägaren samt den ansvarige för verksamheten. Den ansvariga är skyldig att vidta åtgärder för att förebygga och förhindra brand och därför krävs ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Vilket innebär att du som ansvarig, på ett organiserat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i din verksamhet. Om du har ett serveringstillstånd kan det ställas högre krav på ditt brandskydd. Kontakta tillståndsenheten i din kommun om du har frågor.

fat fire_kitchen.jpg

Gasol i restaurangkök

 

Hanterar du gasol i inomhuskök krävs tillstånd. Det erfordras extra rutiner för hur anläggningen ska skötas, så som utbildning av en föreståndare och kunskaper för hur du hanterar ett nödläge.

Förebygga brand i restaurang & kök

Det är viktigt att vara väl förberedd med rätt brandutrustning om olyckan är framme. Se till att ha välfungerande brandalarm som hörs tydligt över hela lokalen. Ha lämplig släckutrustning på väggarna som är enkla att se och hitta, även för gäster med dålig lokalkännedom. Det är därför också viktigt med tydliga skyltar som visar utrymningsvägar. Se till att alltid ha fri passage vid utrymningsvägar.

Bestäm en återsamlingsplats som är känd för alla i verksamheten. Utse en utrymningsledare och se till att alla i personalen vet hur de ska agera i en nödsituation. Se exempel till att de vet hur de ska hantera en brandsläckare.

I restaurangköket ska det finnas ett släcksystem ovanför tillagningsytorna eller brandavskiljande vägg mellan kök och matsal.

Rekommenderade brandsläckare i:

Storkök

I restaurangkök rekommenderas släckare som är speciellt avsedda för fettbrand. (Viktigt är att du aldrig får försöka släcka en fettbrand med vatten, detta gör branden dubbelt så stor). 

Vi rekommenderar att ni antingen har en fettbrandsläckare eller koldioxidsläckare plus brandfilt. Fettbrandsläckaren lägger sig som en skorpa över den brinnande vätskan, förhindrar syretillförseln och branden kvävs. Koldioxidsläckaren kväver elden med ett högt tryck av koldioxidgas som trycker undan allt syre. Denna ger inget ytterligare saneringsarbete. En brandfilt är ett bra komplement till en brandsläckare för att släcka mindre bränder eller minska spridning av en brand som uppstått.

Matsal/restaurang

I matsalen rekommenderar vi antingen vatten- eller x-fogsläckare. Båda släcker de flesta typer av bränder och material som kan tänkas finnas i en matsal, så som trä och tyg. 

Rekommenderade produkter

600266-60.png

FETTBRANDSLÄCKARE

600216-60.png

KOLDIOXIDSLÄCKARE

600199-60_a.png

VATTENSLÄCKARE

600146-60.png

X-FOGSLÄCKARE

bottom of page