top of page
Omalgsbild_hotell.jpg

Brandskydd
HOTELL

Vi hjälper dig

Behöver du hjälp att ta fram produkter till din hotellverksamhet, eller hitta din närmsta installatör?

 

Fyll i formuläret eller kontakta oss direkt på info@gpbmnordic.se

Kontakta oss

Tack för ditt meddelande!

Vem har ansvar för brandskyddet på hotell?

Ansvaret för brandskyddet ligger på hotellet såväl som fastighetsägaren samt den ansvarige för verksamheten. För att förebygga samt förhindra brand krävs ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Detta omfattar en bra organisation med rutiner, utbildning, egenkontroll, anpassat byggnadstekniskt brandskydd, tidigt larm och väl fungerande och placerade brandsläckare. MSB menar att alla gäster ska känna förtroende för brandskyddet i svenska hotell.

600147-60_XFog_VenngarnSlott.jpg

Högre brandrisk på hotell

Hotell, pensionat, vandrarhem och liknande anläggningar löper större risk vid brand då gäster tillbringar nätter i okänd miljö. 

Branden kan spridas snabbt och utrymningen måste ske omedelbart. Det är därför väldigt viktigt att vara tydlig när det gäller brandskyddet, både för gäster och personal.

Förebygga brand på hotell och pensionat

På hotell är det många människor som kommer och går och inte har koll på lokalerna. Därför ligger ett extra stort ansvar på personalen. De ska vara tryggheten för gästerna och ha den kunskap som krävs för att kunna klara av ett brandtillbud. Risken är därför störst på natten då gästerna sover och personalstyrkan är minimal om inte obefintlig. Viktigt är att ha tydliga utrymningsvägar så att gäster enkelt hittar ut.

Det är på hotell särskilt viktigt att ha fungerande rökdetektorer som även larmar i väl isolerade rum. Är hotellet obemannat, till exempel nattetid, ska 
larmet vidarekopplas till den kommunala räddningstjänsten.

 

Släckutrustningen ska också vara tydligt utmärkt med skyltar, lämpligt placerad och vara lätt att komma åt för både gäster och personal. Handbrandsläckare ska finnas med högst 50 meters mellanrum i hotellets utrymmen. Brandsläckare har olika släckmedel beroende på vart de ska placeras och tänkas släcka för brand. Se till att ha rätt brandsläckare på rätt plats för att släckningen av branden ska ske så effektivt och snabbt som möjligt. (Se mer om våra rekommendationer längre ner).

Rekommenderade brandsläckare i:

Restaurangkök
Allmänna utrymmen (reception/korridor/matsal/hotellrum)
Laddningsutrymmen
(risk för batteribrand)

I storkök krävs släckare som är särskilt lämpade för att släcka bra i matberedningsolja.

 

Vi rekommenderar

fettbrandsläckare eller koldioxidsläckare.

I allmänna utrymmen är brandrisken ofta i material så som trä & tyg.

 

Vi rekommenderar därför

x-fogsläckare eller vattensläckare.

Idag används litiumjonbatterier till väldigt många områden i våra vardagliga sysslor, t.ex. elcyklar, elscotrar, elbilar m.m. För att släcka dessa typer av bränder krävs ett speciellt släckmedel vid namn AVD.

Vi rekommenderar

AVD-släckare.

Rekommenderade produkter

600266-60.png

FETTBRANDSLÄCKARE

600216-60.png

KOLDIOXIDSLÄCKARE

600146-60.png

X-FOGSLÄCKARE

bottom of page