top of page
Omalgsbild_sjöfart.jpg

Brandskydd
SJÖFART

Vi hjälper dig

Behöver du hjälp att ta fram produkter till din verksamhet, eller hitta din närmsta installatör?

 

Fyll i formuläret eller kontakta oss direkt på info@gpbmnordic.se

Kontakta oss

Tack för ditt meddelande!

Vilka ställer säkerhetskraven på fartyg?

SOLAS  Internationella konventionen för säkerhet för människoliv till sjöss är ett internationellt sjösäkerhetsfördrag från internationella sjöfartsorganisationen (IMO), Förenta nationernas martima gren. Det reglerar säkerheten till havs, för alla oceangående fartyg. Organisationen har utarbetat regler och föreskrifter som har som mål att minska riskerna för att skydda människoliv och miljö. I Sverige är detta reglerat genom föreskrifter som utfärdats av Transportstyrelsen. Svensk Sjöfart och klassningssällskap kan också ställa krav på specifika användningsområden enligt sin egen ambition.

Allt större användning av litium-jonbatterier
på sjöfart medför allvarlig brandrisk

Barretubrand.png

Hur man hanterar bränder i litium-jonbatterier blir ett allt mer aktuellt problem för rederierna. Litiumjonbatterier finns numera överallt runtom oss från mobiltelefonen, datorn till elbilen. Litiumjonbränder medför en unik brandrisk då denna typ av brand kräver ett specifikt släckmedel kallat AVD.

 

När en batteribrand uppstår och battericellerna når ett tillstånd kallad termisk rusning blir cellerna upp emot 900°C varma. Vid detta stadie är ett klassiskt släckmedel mer eller mindre verkningslöst. AVD-släckare innehåller vermikulit som står emot höga temperaturer upp till en bra bit över 1000 °C. Släckmedelet lägger sig som ett täckande skikt som kyler ner branden. Läs mer om AVD här.

wasaline-avd-extinghuishers 1x1.jpg

Mer svårhanterliga bränder på fartyg

 

Det finns flera faktorer som gör att bränder på fartyg är svårhanterliga jämfört med bränder på land. Den största orsaken är den isolerade miljön, vilket innebär att det krävs en noggrann analys av möjligheterna att evakuera människor och att säkerställa en effektiv släckningsorganisation.

Förebyggande av brand på fartyg/skepp

Dagligen fraktas farligt gods genom sjöfarten vilket ställer krav på att skydda vår miljö från utsläpp i samband med brand. För att minska risken för brand på fartyg är det nödvändigt att uppfylla höga krav på inredning, släckmedel och släckutrustning. Det är också viktigt att besättningen har god kunskap om brandbekämpning, att fartygen är utformade med hänsyn till brandsäkerhet och att det finns tillräckligt med släckutrustning ombord.

När det gäller brandsäkerhet är det viktigt att ha kunskap om vilken utrustning som krävs för brandskydd ombord & vad en brand- och säkerhetsplan är samt hur den ska utföras​.

Rekommenderade brandsläckare i:

Eftersom brand på fartyg är en mer allvarlig på så vis att branden inte går att fly - är det viktigt att brandsäkra alla områden. Alla områden kräver olika släckmedel beroende på vilka typ av brandrisk som finns i närområdet.

Ofta färdas stora maskiner och bilar med litiumjonbatterier. Dessa medför en unik brandrisk, då brand i litiumjonbatteri är svårt att släcka med ett traditionellt släckmedel. Dessa typer av bränder kräver en AVD-släckare. Läs med om AVD här.

För en mer specificerad rekommendation för era behov hjälper vi dig gärna i formuläret längre ner på sidan. 

Wheelmark_black.png

Alla våra släckare är certifierade med Wheelmark som är ett krav på släckare inom sjöfart.

Rekommenderade produkter

600195-60.png

SKUMSLÄCKARE

600233-60.png

AVD-SLÄCKARE

600124-60.png

PULVERSLÄCKARE

600201-60.png

PULVERAGGREGAT

600147-60.png

X-FOGSLÄCKARE

600234.png

AVD-AGGREGAT

600216-60.png

Karbondioksid slokkere

600205-60.png

KOLDIOXIDAGGREGAT

bottom of page