top of page
Brandskydd Butikslokal.jpg

Brandskydd
BUTIKSLOKAL/RETAIL

Vi hjälper dig

Behöver du hjälp att välja produkter till din affärslokal, eller hitta din närmsta installatör?

 

Fyll i formuläret eller kontakta oss direkt på info@gpbmnordic.se

Kontakta oss

Tack för ditt meddelande!

Vem har ansvar för brandskyddet i butikslokaler?

Ansvaret för brandskyddet i butikslokaler ligger på fastighetsägaren samt den ansvarige för verksamheten. Den ansvariga är skyldig att vidta åtgärder för att förebygga och förhindra brand. Hit hör arbetet med det systematiska brandskyddsarbetet (SBA). Det innebär att du som ansvarig, på ett organiserat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i din verksamhet.

600193-60_WaterAdd 9L_ICA_ (6).jpg

Tänk på att...

 

I butiker är rätt brandskydd och dess tillgänglighet väldigt viktigt då det rör sig mycket folk där. Att ha en brandsläckare med rätt släckmedel tillgängligt kan rädda både liv och minska risken för affärsavbrott en längre tid. Lättillgängligt brandskydd visar omtanke om både kunder och personal.

En större brand kan även orsaka omfattande skador på butiker, inklusive förlust av lager, utrustning och byggnader. Då blir brandskyddet helt avgörande.

Utrymning

Eftersom publika lokaler besöks av personer som inte förväntas ha god lokalkännedom är det av stor vikt att vara extra tydlig vad gäller utrymningen. Nödutrymningsskyltar och eventuell nödbelysning bör vara tydligt synliga för att underlätta för varje besökare att hitta närmaste nödutgång, vilken också bör vara enkel att öppna. Vid möblering av korridorer och andra områden som utgör en del av utrymningsvägen bör man ta detta i beaktning.

 

Släckutrustning bör vara väl synlig med tydliga skyltar, strategiskt placerad och lättillgänglig för alla som befinner sig i lokalerna.

Rekommenderade brandsläckare i butiksmiljö

När det gäller val av brandsläckare för butikslokaler är det viktigt att överväga specifika risker och behov. Generellt sett rekommenderar vi användningen av Vatten med tillsats eller X-Fog i de flesta butiker. Dessa släckmedel är effektiva för att bekämpa bränder som kan uppstå i klass A-bränder, alltså fasta organiska material som trä, papper och textilier. Dessutom är de miljövänliga och ger minimala efterskador.

Om butiken förvarar brandfarliga vätskor skall dessa förvaras i brandsäkra skåp.

I dessa fall är skumsläckare ett lämpligt alternativ. Skumsläckare är särskilt menade för att hantera B-bränder – bränder orsakade av brännbara vätskor som olja, plast och bensin. Brandfarliga vätskor bör inte placeras i anslutning till utrymningsväg.

Skyltar för brandbekämpningsutrustning skall vara tydligt skyltade och synliga och placeras högt upp för att inte blockeras.

Rekommenderade produkter

600199-60_a.png

VATTENSLÄCKARE

600146-60.png

X-FOGSLÄCKARE

607039.png

BRANDLÄCKARE SKYLT

bottom of page