top of page

The Winery Hotel satsar på miljömässigt brandskydd

The Winery Hotel i Solna har nu valt att installera det tensidfria släckmedlet X-fog från CGS i sina lokaler och går på så sätt i bräschen för hotell-branschens grönare omställning.


PFAS-ämnen, eller så kallade flourtensider, återfinns bland annat i brandsläckningsmedel i skumsläckare som är mycket vanligt förekommande på hotell, kontor och i offentliga miljöer – trots att skumsläckare endast behövs vid två procent av alla bränder. Men få utanför brandskyddsbranschen känner till hur miljö- och hälsofarliga dessa skumsläckare kan vara till följd av svårigheten för PFAS-ämnena att brytas ner, skriver GPBM Nordic i ett pressmeddelande.

Kommer PFAS-ämnen ut i naturen i samband med att ämnena produceras, används eller vid avfallshantering, finns de kvar för alltid. Flera branscher rustar nu för en omställning bort från dessa miljö- och hälsofarliga evighetskemikalier. Ett hundratal PFAS-ämnen förbjuds inom EU redan 2023, samtidigt som EU:s kemikaliemyndighet, Echa, arbetar mot ett ännu bredare förbud från 2025.

The Winery Hotel i Solna fick upp ögonen för problematiken med PFAS i brandskydd genom Brandexperten, som arbetar med helhetslösningar för brandskydd. Hotellet har sedan start arbetat för att erbjuda hotellupplevelser med en så liten miljöpåverkan som möjligt. På The Winery Hotel har 33 nya släckare satts upp till följd av de annalkande PFAS-reglerna. Winery hoppas kunna inspirera andra aktörer att göra mer hållbara val.

– Vi jobbar på många olika plan med hållbarhet, bland annat genom Svanen. Det var naturligt för oss att även ta ett medvetet beslut när det kommer till brandskyddet. När vi fick höra att det fanns ett alternativ utan evighetskemikalier, som inte tummar på brandskyddet, var det självklart att välja det, säger Claes Anerud, vd på The Winery Hotel.

Martin Bech, försäljningschef på Brandexperten, menar att branschen för brandskydd generellt haft en tendens att förbise miljön när det kommer till de alternativ som erbjuds.-

– När bäst före-datum kommer på de skumsläckare som hänger uppe, ska de bytas ut mot släckare som inte innehåller flourtensider. Då är det vatten med tillsats som marknaden generellt sett byter till. Dessa är inte helt tensidfria. Ska man vara ordentligt framtidssäkrad och jobba med miljön, är det ett helt tensidfritt släckmedel som gäller idag, säger han.

X-Fog består av ett miljöneutralt och tensidfritt släckmedel med upp till fyra gånger bättre släckeffekt än vatten. Det gör släckmedlet till ett bättre alternativ ur flera perspektiv, särskilt för hotell där det kan vara gynnsamt att välja bort skumsläckare då konsekvenserna av att ha en pulversläckare i hotellkorridorer både kan bli stora och kostsamma vid sanering.

– Vi förespråkar rätt släckare på rätt plats. Vår X-Fog-släckare är marknadens enda släckmedel som är helt tensidfritt. Att de gamla skumsläckarna med PFAS är på väg ut är bra, men arbetet stannar inte där. Ersätt inte en tensid med en annan, säger Melker Lang, produktchef på GPBM Nordic AB, som tillverkar X-fog under varumärket CGS.

Enligt MSB:s statistik är endast ca två procent av alla bränder sådana att det finns risk för pölbrand och där skumsläckare behövs. The Winery Hotel hade inte blivit presenterade för ett miljövänligare alternativ när det kommer till brandsläckare tidigare. En viktig och stor fråga är att man kan göra stor skillnad om man som hotell eller offentlig verksamhet väljer det miljömässiga alternativet X-fog från CGS. Att Winery nu har valt miljöalternativet X-fog från CGS beror på att man inte behöver välja mellan det mest säkra och det mest hållbara.
Comments


bottom of page