top of page

Svenska Bio byter till miljövänliga brandsläckare

Med tre miljoner biobesökare per år är inte bara brandsäkerhet en hjärtefråga för Svenska Bio, även miljöansvaret är en viktig del i verksamheten. Nu byter man ut alla sina traditionella skumsläckare mot miljövänliga brandsläckare med CGS X-Fog. – När det nu finns ett miljövänligt alternativ, finns det ingen anledning att använda de mindre miljövänliga skumsläckarna, säger Åke Hedlund, driftschef på Svenska Bio.


Familjeföretaget Svenska Bio, med 40 biografer och 160 biosalonger, är landets näst största biografkedja. Under de senaste åren har företaget expanderat kraftigt med många nya biografer. Samtidigt pågår en miljösatsning.

– Vi har alla ett ansvar för miljön och vi vill ta den hänsyn vi kan och göra de bästa miljövalen, säger Åke Hedlund.

Bland annat har man jobbat hårt för att minska sin energiförbrukning. Nu har man också fattat beslut att byta ut alla sin skumbrandsläckare till miljövänliga brandsläckare CGS X-Fog.

– Totalt handlar det om närmare 500 brandsläckare som successivt kommer att ersätta de befintliga skumsläckarna i alla våra biografer.

Skumsläckarna innehåller bland annat PFAS och tensider som är miljöfarliga ämnen. I dag förbereds ett förbud mot dessa ämnen inom EU. Redan pågår en grön omställning till mer miljövänliga brandsläckare. Ett exempel är CGS X-Fog som är ensam på marknaden om att vara både PFAS- och tensidfri. Istället består släckmedlet av vatten och en tillsats, som är miljövänlig.

– Vi räknar med att de kommer att ta ungefär tre år innan vi bytt ut alla våra skumsläckare.

Åke Hedlund berättar att riskerna för brand i en biosalong är väldigt små, bland annat för att tyger och andra material är flamskyddade. Dessutom görs regelbundna brandtillsyner, brandövningar och personalen utbildas kontinuerligt inom brandsäkerhet.

– Men vi måste alltid var förberedda, för om något skulle hända kan konsekvenserna bli väldigt stora.

En av de första biograferna som bytt till X-Fog är den nybyggda anläggningen Biostaden i Trollhättan med sju biosalonger och 428 platser.

– Det känns bra att vi väljer miljövänliga produkter och jag är säker på att våra kunder också uppskattar det, säger Henrik Grunberg, ansvarig för Biostaden i Trollhättan.För mer information: Åke Hedlund, Svenska Bio, driftsansvarig, 0705-65 94 94

Melker Lang, produktchef GPBM Nordic, 073-365 60 29, melker.lang@gpbmnordic.se


Bilder: Svenska Bio 1: Åke Hedlund, driftsansvarig Svenska Bio

Svenska Bio 2: X-Fog


Fakta CGS X-Fog X-Fog handbrandsläckare är 100% tensidfri och är en fullgod ersättare till skumbrandsläckare i nästan alla miljöer. Med sin unika miljöneutrala vätska har CGS X-Fog inte några skadliga effekter på hälsa eller miljö – ett helt miljövänligt släckmedel.

Till skillnad från miljöskadliga, fluortensidbaserade släckmedel innehåller X-Fog inga kemiska ämnen med cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska egenskaper. Ett högt EC50-värde (4,1%) och ett lågt PNEC-värde (17 500L) gör X-Fog miljöneutralt.

Som släckmedel är CGS X-Fog väl beprövat av bland annat Räddningstjänsten och har använts i en mängd olika miljöer och situationer. CGS X-Fog finns som handbrandsläckare i två storlekar, 6 och 9 liter.

Comments


bottom of page