top of page

Större risk för allvarliga bränder när laddbara batterier ökar i samhället

Under de senaste fem åren har bostadsbränder orsakade av laddbara produkter ökat med 42 procent i Sverige.


Samtidigt finns en ökad risk att branden sprider sig vid denna typ av bränder.

– Vi ser att laddbara produkter ligger bakom cirka 12 procent av de elrelaterade bränderna, men står för hela 30 procent av bränder med allvarligt skadade, säger Mikael Carlson, teknisk expert på Elsäkerhetsverket.Elsäkerhetsverket har samlat in statistik från Räddningstjänsten mellan 2018 och 2022. Under perioden har Räddningstjänsten gjort drygt 54 000 utryckningar på grund av brand eller brandtillbud i byggnader. Cirka hälften skedde i vanliga bostäder.


En tydlig trend i undersökningen är en kraftig ökning av bränder och brandtillbud kopplade till laddbara produkter. Den bakomliggande orsaken är en snabb ökning av dessa produkter i samhället.


– Vi befinner oss i ett paradigmskifte där allt fler produkter drivs med laddbara batterier. Fördelarna är många, men det finns tydliga risker, säger Melker Lang, på GPBM Nordic.

Elsäkerhetsverkets rapport bygger på siffror från bostäder, men Melker Lang menar att situationen är likadan i hela samhället. Ett exempel är mindre elfordon, som elcyklar, elsparkcyklar och andra mindre elfordon, som drivs med större lite kraftigare batterier.


– Problemet är att det här är en risk vi tar med oss ut i samhället, inte bara i bostäder, utan också i både offentliga miljöer och kontor, säger Melker Lang.

Och riskerna ökar i takt med att antalet elfordon ökar. Under de senaste åren har exempelvis var femte cykel som sålts i Norden varit en elcykel.

Redan har många uppmärksammat problemet och infört förbud mot att ladda batterier till mindre elfordon i offentliga byggnader, som exempelvis kontor och universitet. Laddningen hänvisas till speciella avskilda laddrum med hög brandsäkerhet.


– Men vi behöver lära oss mer om hur vi ska handskas med laddbara litiumjonbatterier, och också om hur vi ska skydda oss när olyckan är framme, säger Melker Lang.

Störst är riskerna när batterierna laddas. Då kan ett skadat eller deformerat batteri börja brinna. Ett brinnande litiumjonbatteri har ett annorlunda brandförlopp i förhållande till sin storlek, dels avger elden en giftig gas, dels brinner små litiumjonbatterier med hög temperatur vilket gör dem till potenta brandstiftare.


– Det innebär också att när branden detekteras av en brandvarnare så kan det redan vara för sent att utrymma utan att andas in den farliga röken.

Melker Lang menar att det allra viktigaste är att lära sig mer om hur man ska ladda säkert.


– Det är exempelvis inte ovanligt att man laddar sin elsparkcykel i hallen bredvid ytterdörren, säger Melker Lang.

Skulle olyckan skulle vara framme gäller att reagera tidigt. Första insatsen är oerhört viktig för att begränsa skadan.


I dag finns släckprodukten CGS AVD som är speciellt framtagen av GPBM Nordic för bränder i litiumjonbatterier. Släckmedlet AVD kapslar in och dämpar branden och kan även begränsa spridningen av elden.


– Jag tycker att det borde finnas en AVD-släckare på alla offentliga platser där man laddar litiumjonbatterier. Skulle ett batteri börja ryka eller om man ser lågor kan man i ett tidigt skede lägga på AVD och bromsa elden, säger Melker Lang.

Commenti


bottom of page