top of page

CGS lanserar tre nya AVD-släckare

CGS utvidgar sitt sortiment med tre nya AVD-brandsläckare för släckning av bränder i litiumjonbatterier.

Nu finns fem olika typer, från 0,5 liter till 25 liter.

– Vi ser en allt större variation på batterier och fler typer av produkter som använder litiumjonbatterier, därför behövs olika storlekar på AVD-släckarna, säger Melker Lang, produktchef på GPBM Nordic.


AVD-brandsläckarna för att släcka bränder i litiumjonbatterier lanserades i Sverige 2017. Från börjande introducerades två olika typer av släckare, en på 0,5 liter och en på 6 liter.

Den mindre släckaren på 0,5 liter är i första hand anpassad till konsumentmarknaden och kontor, för att släcka mindre batteribränder. Släckaren på 6 liter har främst riktat sig till den professionella marknaden, till de som hanterar litiumjonbatterier och har en risk i sin dagliga verksamhet, exempelvis de som laddar elcyklar eller verktyg.

– Sedan har vi hela returkedjan, den som hanterar insamling av litiumjonbatterier, där volymerna växer stadigt, säger Melker Lang, produktchef på GPBM Nordic.


Nu släpps ytterligare tre nya modeller: 2-liter, 9-liter och 25 liter.

– Litiumjonbatterier blir allt vanligare och används i allt fler produkter, de nya släckarna är anpassade för olika applikationer.


Största aggregaten 25 - 50 liter

AVD-släckaren på 2 liter hanterar bränder i mindre batterier på 60-250 Wh, som exempelvis hemelektronik, drönare och verktygsbatterier. Den större på 6 liter klarar större batterier på 250-500 Wh som till exempel hoverboards och elskotrar. Släckaren på 9 liter är anpassad för batterier på 500-750 Wh, i det segmentet elcyklar och segways.

– De största aggregaten på 25 - 50 liter är dimensionerade för större installationer på över 750 Wh, här finns bland annat batteripack som blir allt vanligare, exempelvis för att lagra solenergi som produceras under dagtid, men som behövs senare på kvällen.


Den stora variationen av både batterier och applikationer kräver att det finns olika storlekar av AVD-släckare. Samtidigt betonar Melker Lang att allt inte går att släcka, det finns fortfarande problem.

– Elbilar är ett exempel där det fortfarande inte finns någon bra lösning, svårigheten är att få in släckmedlet till de enskilda cellerna. Här håller vi fortfarande på att hitta lösningar.


Förhindrar propagering

AVD-brandsläckare baseras på släckmedlet AVD (Aqueous Vermiculite Dispersion), där mineralet vermikulit, är den verksamma beståndsdelen. Vermikulit har tidigare använts som isolationsmaterial i skorstenar och som flamskyddande beläggning på tyger och textilier.

– AVD fungerar som ett isolerande skydd och är det enda medlet som stoppar värmeöverföring från cell till cell. På så sätt kan AVD förhindra propagering mellan intakta celler och de celler som hamnat i termisk rusning i en batteripack. Det finns inget annat släckmedel som klarar detta.


En annan fördel är att AVD är helt miljövänligt, utan tensider, och blir kvar på ytan. Andra släckmedel som exempelvis skum innehåller giftiga ämnen som rinner ner i marken när de används. Tensider i släckmedel tvättar ner gifter ifrån branden vilka till slut hamnar i våra vattenmagasin och brunnar vilket i sin tur gör vårt dricksvatten otjänligt.

– Även vatten kan förorena genom att spola ner giftiga ämnen från det som brinner, ner i marken. Detta förorenade vatten kallas släckvatten. AVD är helt unikt i denna viktiga miljöaspekt.


För mer information:

– Melker Lang, produktchef GPBM Nordic, 073-365 60 29, melker.lang@gpbmnordic.seÄr du rustad för brand i litiumjonbatterier?Fakta AVD:

AVD (Aqueous Vermiculite Dispersion) är en vattenbaserad samling av vermikulitpartiklar. Vattnet kyler ner eldhärden medan vermikuliten skapar en kvävande skorpa över den. Det har visat sig väldigt effektivt. Mineralet vermikulit, den verksamma beståndsdelen i AVD, har tidigare använts som isolationsmaterial i skorstenar och som flamskyddande beläggning på tyger och textilier. Göteborgsbaserade GPBM Nordic har de nordiska rättigheterna för AVD.
Commentaires


bottom of page