vågor.png

X-Fog handbrandsläckare är 100% tensidfri, har hög släckeffektivitet, gediget återantändningsskydd och en mycket stark miljöprofil.

PFAS-fri
Flourfri
Tensidfri
X-FOG
X-Fog brandsläckare
vatten

X-FOG

Brandsläckaren X-Fog är en fullgod ersättare till skumbrandsläckare i nästan alla miljöer. Med sin unika miljöneutrala vätska har X-Fog inte några skadliga effekter på hälsa eller miljö.

 

Som släckmedel är X-Fog väl beprövat av bland annat Räddningstjänsten och har använts i en mängd olika miljöer och situationer.

Finns nu som handbrandsläckare i två storlekar, 6 och 9 liter.

Till skillnad från miljöskadliga, fluortensidbaserade släckmedel innehåller X-Fog inga kemiska ämnen med cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska egenskaper. Ett högt EC50-värde (4,1%) och ett lågt PNEC-värde (17 500L) gör X-Fog miljöneutralt. 

Xfog Brandsläckare
 9 L
6 L
Vattendroppar

Släckeffektivt och förebyggande 

Släckmedlet X-Fog har upp till fyra gånger bättre släckeffekt än vatten och verkar både aktivt och som ett förebyggande brandskydd genom att vara släckande och impregnerande vilket hindrar återantändning i det brinnande materialet.

Den goda släckeffekten innebär också en mycket snabb värmesänkning av branden vilket gör att andelen brännbara och giftiga gaser som uppstår minskar, vilket i sin tur skapar en bättre miljö för användaren.

Släcker brand med X-Fog
xfog

Skumbrandsläckare försvinner

MSB, Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket och SVEBRA avråder från användande av fluorbaserade brandsläckningsskum. Skum ska enligt myndigheternas rekommendation endast användas i brinnande vätskor. MSB förordar att släckvatten från alla typer av släckskum ska samlas upp och skickas till destruktion.

Skumsläckning förorenar naturen

Rätt släckare
på rätt plats

MSBs samlade statistik över landets alla brandtillbud visar att B-skum behövts i mindre än 2% av bränderna. Hela branschen ställer nu om och frångår gamla invanda beteenden. Riktlinjerna för val och placering av brandsläckare har skrivits om.

 

SVEBRA förordar A-släckare i alla allmänna lokaler som hotell, skolor, sjukhus, kontor och butiker. Klass A rekommenderas även för lager, sågverk, snickerier, förråd och arbetsbodar. Dessa utrymmen ska inte brandsäkras med AB-skum. Brandsläckare med tensider bör inte användas utomhus, enligt SVEBRAs riktlinjer. SVEBRAs riktlinjer hittar du här(länk).

A-släckmedel i skollokal
A-klass brand

X-Fog – utvärderad och testad i en oberoende studie på uppdrag
av MSB och Kemikalieinspektionen

"

X-Fog garanterar: 

  • Hög släckeffektivitet. 

  • Gediget skydd mot återantändning. 

  • Mycket snabb värmesänkning. 

  • Renare användarmiljö. 

  • Branschledande miljöprofil. 

Användningsområden:

   Kontor

   Hotell

   Skolor

   Bibliotek

   Butiker

   Vård och sjukhem

   Restauranger

   Lager

   Snickeri

   Förråd

   Arbetsbodar

Vad innebär skiftet bort från tensider?

Det pågår just nu ett lagstiftningsarbete för att stoppa användningen av skumsläckningsmedel som innehåller fluortensider (PFAS). Branschorganisationen SVEBRA avråder från att nya skumsläckare med fluortensider placeras på marknaden. Tensidanvändningen är idag utbredd inom brandbekämpning och över fem miljoner svenskar får i sig PFAS-förorenat dricksvatten i hemmet via sina kökskranar.

 

Fluortensider är mycket svåra att bryta ner och därför miljöfarliga när de används vid släckning av bränder. Flertalet av de befintliga vätskesläckarna på marknaden innehåller även övriga tensider som tar med sig gifter utvecklade i branden ner till grundvattnet. Oförsiktigt användande av tensider vid brandbekämpning kan medföra ett miljöbrott. 

X-Fog är snällt mot miljön